Forum proqramı

*Proqram əlavələr ilə yenilənəcək.
*Sinxron tərcümə İnqilis və Rus dillərdə təqdim olunacağ.
1-ci gün
5 iyun, Çərşənbə
08:00-09:00

Qeydiyyat və Xoş Gəlmişsiniz qəhvəsi
Zero Waste
09:00-10:30
Plenar müzakirələr : Enerji təhlükəsizliyi və Dayanıqlılığı üçün beynəlxalq əməkdaşlıq
 
 • İqlim dəyişikliyi üzrə hərəkət proqramın qlobal enerji mənzərəsinə və enerji əməkdaşlığı çərçivəsinə təsiri
 • Qlobal və regional enerji təhlükəsizliyinin və dayanıqlılığının möhkəmləndirilməsində Azərbaycan və Xəzər regionunun rolu və potensialı
 • Enerji keçidi və enerji mənbələrinin və yollarının şaxələndirilməsi sahəsində problemlər və imkanlar
 • Enerji təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq enerji əməkdaşlığı və dialoqun gələcək perspektivləri və prioritetləri, energetika üzrə beynəlxalq təşkilatlarının rolu.
 
10:30-11:00
Qəhvə fasiləsi (foye)
Zero Waste
10:30-11:00
B2B/ İki tərəfli görüşlər
11:00-12:30
Liderlərin çıxışları: Enerji təhlükəsizliyi 2.0
 • Dəyişən dünyada enerji keçidi, gəlirlilik və təhlükəsizliyin balanslaşdırılması.
 • Azərbaycan: Dayanıqlı enerji inkişafı və şaxələndirilməsi üzrə strateji tərəfdaş.
 • Enerji sektorunda mövcud və gələcək imkanlar.
 • Davamlı və qarşılıqlı faydalı işgüzar tərəfdaşlıqların qurulması, qlobal standartların təmin edilməsi.
 • COP28: Enerji sənayesi üçün aşağı karbonlu iqtisadiyyatın problemləri və imkanlarının araşdırılması. Ətraf mühitə təsirləri necə minimuma endirmək və müxtəlif sektorlarda öhdəlikləri necə yerinə yetirmək olar.
 • Aşağı qiymətli, aşağı emissiyalı fosil yanacaqların istehsalı vasitəsilə enerji səmərəliliyinin təmin edilməsi.
 • Enerji gələcəyinə investisiya: investorun imkənlara və risklərə risk baxışı.
 • Qlobal enerji tələbatının artması fonunda neft və qaz layihələrinin maliyyələşdirilməsi.
 • Təbii fəlakətlər, iqlim dəyişikliyi və kiberhücumlarla əlaqəli artan təhdidlər qarşısında enerji infrastrukturunun kibertəhlükəsizliyi
 • İnşaat, nəqliyyat və sənaye kimi son istehlak sektorlarında enerji keçidinin əsas komponenti kimi enerji səmərəliliyini və enerji qənaətini necə təşviq etmək olar.
12:30-13:30
Nahar fasiləsi (foye)
Zero Waste
12:30-13:30
B2B/ İki tərəfli görüşlər
13:30-14:30
Xəzər regionunda kəşfiyyat və hasilat imkanları
 • Xəzər regionunda cari və gələcək hasilat səviyyələrinin və istifadə olunmamış karbohidrogen ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi.
 • Azərbaycanın onshore və offshore zonalarında yeni yataqların və imkanların araşdırılması.
 • Potensial resurslara daxil olmaq üçün seysmik kəşfiyyat proqramlarından və qabaqcıl qazma metodlarından istifadə.
 • Mövcud yataqlarda hasilat səmərəliliyinin və bərpa əmsalının artırılması.
 • Xəzər regionunda yeni qlobal enerji oyunçuları.
14:30-15:30
Xəzər regionunun yaşıl enerji potensialı
 • Xəzər regionunun yaşıl enerji resurslarından və imkanlarından istifadə üzrə cari və potensial layihələrin qiymətləndirilməsi.
 • Yaşıl enerjinin regional enerji sisteminə inteqrasiyası ilə bağlı imkanlar və problemlərin öyrənilməsi.
 • Xəzər regionunda yaşıl enerjinin inkişafı və dəstəklənməsi üçün siyasət və normativ aktlar (stimullar, tariflər, kvotalar və standartlar).
 • Yaşıl enerji layihələrindən öyrənilən qabaqcıl təcrübə və əldə edilmiş biliklərin paylaşılması.
 • Naxçıvan, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yaşıl enerji sahəsində potensial layihələr.
 • Azərbaycandan Avropaya elektrik enerjisi təchizatının yeni marşrutu.
15:30 -16:00
Qəhvə fasiləsi (foye)
Zero Waste
15:30-16:00
B2B/ İki tərəfli görüşlər
16:10-17:00
Yeni texnologiyalar və rəqəmsallaşdırma
 • Azərbaycanda karbohidrogen kəşfiyyatı və hasilatını artırmaq üçün yeni texnoloji həllərin öyrənilməsi, süni intellekt, böyük həcmli məlumatlar, bulud hesablama və blokçeyn. 
 • Enerji sektorunda müasir texnoloji həllərin tətbiqi üçün iqtisadi modellər.
18:30
Birinci günün sonu
19:00
Axşam ziyafəti
2-ci gün
6 iyun, Cümə axşamı
08:00-09:00
Qeydiyyat və Xoş Gəlmişsiniz qəhvəsi
Zero Waste
09:00-10:00
Qaz Dialoqu: Enerji böhranı zamanı qaz təchizatının rolu
 • Təbii fəlakətlər, kiberhücumlar və ətraf mühitə təsirlə bağlı risklərə və problemlərə qarşı cavab tədbirləri görməklə qaz təchizatının təhlükəsizliyini və dayanıqlığını təmin etmək.
 • Azərbaycanın zəngin qaz ehtiyatlarından və strateji mövqeyindən Avropanın qaza olan tələbatını ödəmək üçün istifadə edilməsi.
 • Mövcud qaz boru kəmərlərinin və saxlama terminallarının modernləşdirilməsi və genişləndirilməsi yolu ilə qazın nəqli və saxlanmasının səmərəliliyinin və etibarlılığının artırılması.
 • Yeni texnologiyaların, biznes modellərinin və siyasətlərin qəbul edilməsi ilə qaz sənayesində beynəlxalq əməkdaşlıq.
 • Enerji böhranına hədəflənməklə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə və sabitliyinə qaz təchizatının töhfəsi.
10:00-10:15
Texniki fasiləsi
10:15-11:00
Azərbaycanda yaşıl hidrogen layihələrinin perspektivləri
 • Həm qlobal, həm də regional kontekstdə mövcud və proqnozlaşdırılan bazarların və yaşıl hidrogen siyasətinin qiymətləndirilməsi və Azərbaycanın özünü rəqabətli və etibarlı təchizatçı kimi necə qiymətləndirir.
 • Xəzər regionunda və onun hüdudlarından kənarda yaşıl hidrogen sahəsində həyata keçirilən layihə və təşəbbüslərdən öyrənilmiş qabaqcıl təcrübə və biliklərin mübadiləsi.
 • Yaşıl hidrogenin inkişaf etdirilməsi və Xəzər regionunun enerji sisteminə inteqrasiyası ilə bağlı imkanların və maneələr.
 • Bərpa olunan elektrik enerjisi və suyun elektrolizindən istifadə etməklə Azərbaycanda yaşıl hidrogen istehsalının potensialının və mümkünlüyünün qiymətləndirilməsi.
11:00-11:30
Qəhvə fasiləsi (foye)
Zero Waste
11:00-11:30
B2B/ İki tərəfli görüşlər
11:30-12:30
12:30-13:30
Nahar fasiləsi (foye)
Zero Waste
12:30-13:30
B2B/ İki tərəfli görüşlər
13:30:14:10
Beynəlxalq Qaz Treydingi
 • Bazarlar, qaz qiymətində tendensiyalar, natarazlıq, arbitraj və ticarət əlaqələri
 • Mövcud vəziyyət qaz ticarəti axınlarını necə yönləndirir və münasibətləri necə yenidən müəyyənləşdirir?
 • Regionlar və qaz ticarəti mərkəzləri: inkişaf perspektivləri
 • Treyderlər üçün mövcud imkanların müəyyənləşdirilməsi
14:10-14:40
Qəhvə fasiləsi (foye)
Zero Waste
14:10-14:40
B2B/ İki tərəfli görüşlər
14:40-15:30
Əsrin müqaviləsi: 30+
(1994-cü ildə Azərbaycanın "Əsrin müqaviləsi"ni imzalamasına həsr olunmuş xüsusi sessiya.)
 • "Əsrin müqaviləsi" və Azərbaycanın neft strategiyasının həyata keçirilməsi və enerji keçidi. Enerji portfelinin və bazarlarının şaxələndirilməsi və optimallaşdırılması, təbii qaz və bərpa olunan enerji mənbələrinin işlənməsi və hasilatı, enerji sektorunda yeniliklərin və dayanıqlılığın təşviqi.
 • Beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi, strateji tərəfdaşlıqların və beynəlxalq əməkdaşlığın yaradılması yolu ilə xarici investisiyaların, texnologiyaların və təcrübələrin cəlb edilməsi.
15:30
Forumun sonu

FORUMA QALIB:

GÜN

SAAT

DƏQ

SAN