News

Baku Energy Forum - It is very important for all of us to discuss the energy security strategy

It is very important for all of us to discuss the energy security strategy

06.06.2022

News

 

 

 

 

 

 

Vannia Gava, Undersecretary of  State, Italian Ministry of Ecological Transition 

 

The forum is going well. Now it is very important to discuss the energy security strategy. We need to find like-minded people who are ready to stake on the professional provision of energy security in many countries.

 

Yesterday I visited the exhibition, it turned out to be no less interesting than the current forum. At the exhibition, we got acquainted with modern developments. I believe that with the help of the latest technologies and innovations, we will achieve the energy transition faster and more efficiently.

Here, at the forum, we talked about gas. This is important for the energy transition. I repeat: it is important for us to maintain the energy balance and ensure the economic security of countries.

We have to talk about hydrogen, the new zero-carbon vector for transport, energy and industry, as I think it's very important for the future, for industry, and also for transporting heavy cargoes. It is difficult to overestimate the relevance of renewable energy sources. These are the topics that need to be discussed in the future. Enerji təhlükəsizliyi strategiyasını müzakirə etmək hamımız üçün olduqca vacibdir

Vannia Qava, İtaliyanın Ekoloji Keçid Nazirliyinin Dövlət Katibinin müavini

 

Forum uğurlu şəkildə davam edir. Hal-hazırda enerji təhlükəsizliyi strategiyasının müzakirəsi çox vacibdir. Biz bir çox ölkələrdə enerji təhlükəsizliyinin peşəkar təminatı ilə məşğul olmağa hazır və bizimlə həmfikir insanları tapmalıyıq.

 

Dünən sərgidə oldum və belə məlum oldu ki, o, maraqlılıq baxımdan heç də cari forumdan geridə qalmır. Sərgidə biz müasir nailiyyətlərlə tanış olduq. İnanıram ki, ən son texnologiyaların və innovasiyaların köməyi ilə biz enerji keçidini daha sürətli və səmərəli edəcəyik.

Burada, forumda qaz məsələsindən də danışdıq. Bu enerji keçidi üçün vacibdir. Yenə də deyirəm: enerji balansını qorumaq və ölkələrin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək bizim üçün vacibdir.

Nəqliyyat, energetika və sənaye üçün yeni karbonsuz enerji daşıyıcısı olan hidrogen haqqında danışmalıyıq, çünki mən hesab edirəm ki, bu, gələcək üçün, sənaye üçün, həmçinin ağır yüklərin daşınması üçün çox vacibdir. Bərpa olunan enerji mənbələrinin aktuallığını düzgün qiymətləndirmək çətindir. Bunlar gələcəkdə müzakirə edilməli olan mövzulardır.


Partners