Forum proqramı

  1 iyun 2023, Cümə axşamı
  08:00 - 09:00QEYDİYYAT VƏ SƏHƏR QƏHVƏSİ 
  09:00 - 09:05AÇILIŞ NİTQİ


Pərviz Şahbazov,
  09:05 -10:30PLENAR PANEL: KEÇİD DÖVRÜNDƏ YENİ ENERJİ ŞƏRTLƏRİ
  • Qlobal enerji arxitekturası və qlobal enerji təhlükəsizliyi. Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində və enerji balansında rolu.
• Beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı.
• Enerji tərəfdaşlığının genişləndirilməsi: Azərbaycandan Avropaya nə qədər qaz tədarük oluna bilər?
• Yeni əməkdaşlıq perspektivləri.
• Avropanın enerji sahəsində böhrandan sonrakı gələcəyinin müəyyən edilməsi.
• Mavi qaza artan qiymətlərin enerji təhlükəsizliyinə təsiri və perspektivləri.
  10:30 - 11:00QƏHVƏ FASİLƏSİ
  11:00 - 12:30CEO ROUND TABLE: QLOBAL ENERJI PERSPEKTİVLƏRİ


Rövşən Nəcəf,
  • Enerji təhlükəsizliyi məsələləri.  Aşağı karbon emissiyasına keçid. Qlobal geosiyasət enerji şirkətlərinin strateji inkişafına necə təsir edir?
• Qlobal enerji sisteminin transformasiyası: Şirkətlər enerji böhranının qeyri-müəyyənliyi zamanı hansı tədbirlər görməli?
• Qlobal enerji keçidi prosesi: Enerji balansı və bərpa olunan enerji mənbələrinə keçid.
• Enerji böhranı şəraitində enerji keçidini necə sürətləndirmək olar?
• Enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi və enerji balansında yaranan dəyişiklər.
• Təchizat zəncirinin təhlükəsizlik tədbirləri. Neft-qaz məhsullarına kapital axını tendensiyaları necə dəyişir?
  12:30 - 13:30NAHAR FASİLƏSİ
  13:30 - 14:30YENİ ENERJİ STRUKTURUNUN OYUNÇULARI: İSTEHSALÇI VƏ İSTEHLAKÇI DİALOQU
  • Carı vəziyyətdə istehsalçı və istehlakçı münasibətlərinə olan təsir.
• Hidrogen və elektrik enerji layihələrin nəqli. İstehlakçılar arasında pay. bölgüsü  necə həyata keçiriləcək?
 
  14:30 - 15:30XƏZƏR REGİONUNUN BƏRPA OLUNAN ENERJİ POTENSİYALI
  • Bərpa olunan enerji mənbələri enerji təhlükəsizliyinin bir hissəsi kimi.
• Xəzər regionu ölkələrdə bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə imkanları.
• Bərpa olunan enerji infrastrukturunun inkişafı: Yol xəritələri və inkişaf planları.
• Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərin bərpa olunan enerji mənbələri kimi potensialı.
• Yaşıl enerji layihələri. Azərbaycandan enerji resurslarının ixracı.
  15:30 - 16:00QƏHVƏ FASİLƏSİ
  16:00 - 17:00KARBON NEYTRALLIĞI, DÖVRÜ İQTİSADİYYAT VƏ ESG PRİNSİPLƏRİN YÜRÜDÜLMƏSİ
 
  • Enerji böhranında yaşıl layihələrə sərmayə yatıran İnvestorların mövqeləri.
  • Qlobal enerji məhsullarına yaranan tələbat fonunda karbohidrogen layihələrinin maliyyələşdirilməsi.
  • Sıfır emissiya hədəfləri: Enerji şirkətlərinin mövqeləri və carı layihələri.
  17:00 - 17:30QƏHVƏ FASİLƏSİ
  17:30 - 18:30UĞURLU ENERJİ KEÇİDİ VƏ “XALİS –SIFIR EMİSSİYA” DA İNSAN KAPİTALININ ROLU
  • Sənayenin ən son tələblərinə cavab verən gənc mütəxəssislərin hazırlanmasında enerji şirkətləri ilə təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq.
• Uğurlu enerji keçidini təmin etmək üçün enerji sənayesi işçilərinə yenidən təlim keçilməsi.
• İnnovativ kadr hazırlığı metodları (VR, AI).
• Təşəbbüslər, tərəfdaşlıq proqramları və carı layihələr.
  18:30BİRİNCİ GÜNÜN SONU
  19:00FORUMUN RƏSMİ AXŞAM ZİYAFƏTİ
  Proqram ingilis və rus dillərinə sinxron tərcümə ilə müşayiət olunur


  2 iyun 2023, Cümə
  09:00 - 10:00QEYDİYYAT VƏ XOŞ GƏLMİSİNİZ QƏHVƏSİ
  10:00 - 10:05AÇILIŞ NİTQİ
  10:05 - 11:00XƏZƏR REGİONUNDA KƏŞFİYYAT VƏ HASİLAT İMKANLARI
  • Enerji məhsullarının bahalaşma tendensiyası kəşfiyyat və hasilata yatırılan sərmayələrə təsir edəcəkmi?
• Kəşfiyyat və hasilat layihələri üzrə yeni tendensiyalar və perspektivlər.
• Carı layihələr və perspektivlər (AÇG, Şahdəniz, Ümid və s.)
  11:00 - 11:30QƏHVƏ FASİLƏSİ
  11:30 - 12:40QAZ DİALOQU: ENERJİ BÖHRANI DÖVRÜNDƏ QAZ TƏCHİZATININ ROLU
  • Avropanın enerji təhlükəsizliyinidə Azərbaycanın rolu.
• Enerji resurslarına olan tələbatın və tariflərin daim artması fonunda Azərbaycan diversifikasiya qücünü artıra bilərmi?
• Azərbaycan Avropaya nəqliyyat marşrutuna çevrilə bilərmi?
• Türkiyənin infrastrukturu hansı həcmdə qaz nəqlinə hazırdır?
• Qazın nəqli və saxlanması: Mövcud və planlaşdırılan qaz infrastrukturunun modernləşdirilməsi və potensialı perspektivləri.
• Boru kəmərlərinin və infrastrukturun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.
  12:40 - 13:40NAHAR FASİLƏSİ
  13:40 - 14:30TREYDINQ
  • Geosiyasət treydinq axınlarını necə yönləndirir və münasibətləri yenidən müəyyənləşdirir?
• Əgər ölkələr Rusiyanın enerji məhsullarından yan keçsələr, enerji treydinq axınları necə dəyişəcək və bunun nəticələri nə olacaq?
• Qaz ticarəti sxemlərinin təkamülü və enerji resursları üçün beynəlxalq ödənişlər.
• Treyderlər üçün hansı risklər və imkanlar var?
  14:30 - 15:00QƏHVƏ FASİLƏSİ
  15:00 - 16:00ENERJİ SEKTORUNDA DÖRDÜNCÜ SƏNAYE İNQİLABI VƏ KİBER TƏHLÜKƏSİZLİK
  • Müasir texnoloji həllərin tətbiqi: Biznes nümunələri və uğur hekayələri.
• Müxtəlif sənayelərin kəsişməsinə əsaslanan innovativ həllərin tətbiqi. (Böyükhəcmli strukturlaşdırılmış məlumatlar, internet texnologiyası, AI (süni intellekt), Data Analitika).
• Biznes transformasiyası nümunələri və Dördüncü Sənaye İnqilabının enerji layihələrində tətbiqi.
  16:00 - 17:00YAŞIL HİDROGEN
  • Qlobal hidrogen bazarında son inkişaf meylləri: Mövcud vəziyyət və inkişaf perspektivləri.
• Hidrogenin inkişafında Azərbaycanın rolunun izahı.
• Hidrogenin daşınması və saxlanması ilə bağlı problemlərin aradan qaldırılması: Ən son texnoloji həllər.
  17:00 - 17:30BAĞLANIŞ NİTQİ
  17:30FORUMUN SONU
  Proqram ingilis və rus dillərinə sinxron tərcümə ilə müşayiət olunur1-ci gün
1 iyun, Cümə axşamı
08:00 - 09:00
QEYDİYYAT VƏ SƏHƏR QƏHVƏSİ 
09:00 - 09:05
AÇILIŞ NİTQİ
Salamlama nitqi
Pərviz Şahbazov, Azərbaycan Respublikasının Energetika Naziri
09:05 -10:30
PLENAR PANEL: KEÇİD DÖVRÜNDƏ YENİ ENERJİ ŞƏRTLƏRİ
• Qlobal enerji arxitekturası və qlobal enerji təhlükəsizliyi. Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində və enerji balansında rolu.
• Beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı.
• Enerji tərəfdaşlığının genişləndirilməsi: Azərbaycandan Avropaya nə qədər qaz tədarük oluna bilər?
• Yeni əməkdaşlıq perspektivləri.
• Avropanın enerji sahəsində böhrandan sonrakı gələcəyinin müəyyən edilməsi.
• Mavi qaza artan qiymətlərin enerji təhlükəsizliyinə təsiri və perspektivləri.
10:30 - 11:00
QƏHVƏ FASİLƏSİ
11:00 - 12:30
CEO ROUND TABLE: QLOBAL ENERJI PERSPEKTİVLƏRİ
Əsas məruzəçi
Rövşən Nəcəf, Prezident, SOCAR
• Enerji təhlükəsizliyi məsələləri.  Aşağı karbon emissiyasına keçid. Qlobal geosiyasət enerji şirkətlərinin strateji inkişafına necə təsir edir?
• Qlobal enerji sisteminin transformasiyası: Şirkətlər enerji böhranının qeyri-müəyyənliyi zamanı hansı tədbirlər görməli?
• Qlobal enerji keçidi prosesi: Enerji balansı və bərpa olunan enerji mənbələrinə keçid.
• Enerji böhranı şəraitində enerji keçidini necə sürətləndirmək olar?
• Enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi və enerji balansında yaranan dəyişiklər.
• Təchizat zəncirinin təhlükəsizlik tədbirləri. Neft-qaz məhsullarına kapital axını tendensiyaları necə dəyişir?
12:30 - 13:30
NAHAR FASİLƏSİ
13:30 - 14:30
YENİ ENERJİ STRUKTURUNUN OYUNÇULARI: İSTEHSALÇI VƏ İSTEHLAKÇI DİALOQU
• Carı vəziyyətdə istehsalçı və istehlakçı münasibətlərinə olan təsir.
• Hidrogen və elektrik enerji layihələrin nəqli. İstehlakçılar arasında pay. bölgüsü  necə həyata keçiriləcək?
 
14:30 - 15:30
XƏZƏR REGİONUNUN BƏRPA OLUNAN ENERJİ POTENSİYALI
• Bərpa olunan enerji mənbələri enerji təhlükəsizliyinin bir hissəsi kimi.
• Xəzər regionu ölkələrdə bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə imkanları.
• Bərpa olunan enerji infrastrukturunun inkişafı: Yol xəritələri və inkişaf planları.
• Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərin bərpa olunan enerji mənbələri kimi potensialı.
• Yaşıl enerji layihələri. Azərbaycandan enerji resurslarının ixracı.
15:30 - 16:00
QƏHVƏ FASİLƏSİ
16:00 - 17:00
KARBON NEYTRALLIĞI, DÖVRÜ İQTİSADİYYAT VƏ ESG PRİNSİPLƏRİN YÜRÜDÜLMƏSİ
  • Enerji böhranında yaşıl layihələrə sərmayə yatıran İnvestorların mövqeləri.
  • Qlobal enerji məhsullarına yaranan tələbat fonunda karbohidrogen layihələrinin maliyyələşdirilməsi.
  • Sıfır emissiya hədəfləri: Enerji şirkətlərinin mövqeləri və carı layihələri.
17:00 - 17:30
QƏHVƏ FASİLƏSİ
17:30 - 18:30
UĞURLU ENERJİ KEÇİDİ VƏ “XALİS –SIFIR EMİSSİYA” DA İNSAN KAPİTALININ ROLU
• Sənayenin ən son tələblərinə cavab verən gənc mütəxəssislərin hazırlanmasında enerji şirkətləri ilə təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq.
• Uğurlu enerji keçidini təmin etmək üçün enerji sənayesi işçilərinə yenidən təlim keçilməsi.
• İnnovativ kadr hazırlığı metodları (VR, AI).
• Təşəbbüslər, tərəfdaşlıq proqramları və carı layihələr.
18:30
BİRİNCİ GÜNÜN SONU
19:00
FORUMUN RƏSMİ AXŞAM ZİYAFƏTİ
2-ci gün
2 iyun, Cümə
09:00 - 10:00
QEYDİYYAT VƏ XOŞ GƏLMİSİNİZ QƏHVƏSİ
10:00 - 10:05
AÇILIŞ NİTQİ
10:05 - 11:00
XƏZƏR REGİONUNDA KƏŞFİYYAT VƏ HASİLAT İMKANLARI
• Enerji məhsullarının bahalaşma tendensiyası kəşfiyyat və hasilata yatırılan sərmayələrə təsir edəcəkmi?
• Kəşfiyyat və hasilat layihələri üzrə yeni tendensiyalar və perspektivlər.
• Carı layihələr və perspektivlər (AÇG, Şahdəniz, Ümid və s.)
11:00 - 11:30
QƏHVƏ FASİLƏSİ
11:30 - 12:40
QAZ DİALOQU: ENERJİ BÖHRANI DÖVRÜNDƏ QAZ TƏCHİZATININ ROLU
• Avropanın enerji təhlükəsizliyinidə Azərbaycanın rolu.
• Enerji resurslarına olan tələbatın və tariflərin daim artması fonunda Azərbaycan diversifikasiya qücünü artıra bilərmi?
• Azərbaycan Avropaya nəqliyyat marşrutuna çevrilə bilərmi?
• Türkiyənin infrastrukturu hansı həcmdə qaz nəqlinə hazırdır?
• Qazın nəqli və saxlanması: Mövcud və planlaşdırılan qaz infrastrukturunun modernləşdirilməsi və potensialı perspektivləri.
• Boru kəmərlərinin və infrastrukturun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.
12:40 - 13:40
NAHAR FASİLƏSİ
13:40 - 14:30
TREYDINQ
• Geosiyasət treydinq axınlarını necə yönləndirir və münasibətləri yenidən müəyyənləşdirir?
• Əgər ölkələr Rusiyanın enerji məhsullarından yan keçsələr, enerji treydinq axınları necə dəyişəcək və bunun nəticələri nə olacaq?
• Qaz ticarəti sxemlərinin təkamülü və enerji resursları üçün beynəlxalq ödənişlər.
• Treyderlər üçün hansı risklər və imkanlar var?
14:30 - 15:00
QƏHVƏ FASİLƏSİ
15:00 - 16:00
ENERJİ SEKTORUNDA DÖRDÜNCÜ SƏNAYE İNQİLABI VƏ KİBER TƏHLÜKƏSİZLİK
• Müasir texnoloji həllərin tətbiqi: Biznes nümunələri və uğur hekayələri.
• Müxtəlif sənayelərin kəsişməsinə əsaslanan innovativ həllərin tətbiqi. (Böyükhəcmli strukturlaşdırılmış məlumatlar, internet texnologiyası, AI (süni intellekt), Data Analitika).
• Biznes transformasiyası nümunələri və Dördüncü Sənaye İnqilabının enerji layihələrində tətbiqi.
16:00 - 17:00
YAŞIL HİDROGEN
• Qlobal hidrogen bazarında son inkişaf meylləri: Mövcud vəziyyət və inkişaf perspektivləri.
• Hidrogenin inkişafında Azərbaycanın rolunun izahı.
• Hidrogenin daşınması və saxlanması ilə bağlı problemlərin aradan qaldırılması: Ən son texnoloji həllər.
17:00 - 17:30
BAĞLANIŞ NİTQİ
17:30
FORUMUN SONU

Tərəfdaşlar